Title

Tko smo mi

Voditelj obrade osobnih podataka po Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka ili drugih zakona koji se tiču zaštite osobnih podataka primjenjivih u državama članicama EU je:


SITEH d.o.o.
Zagrebačka 10, 51000 Rijeka, Hrvatska
OIB: 44481737206


Izložbeni salon i servis:
Mihačeva draga 1, 51000 Rijeka, Hrvatska
Broj telefona: +385 51 636-777
E-mail: prodaja@siteh.hr
Adresa naše web-stranice je: https://www.siteh.hr.

Zaštita osobnih podataka veoma je važna na web stranici siteh.hr . Korištenje ove mrežne stranice moguće je i bez pružanja osobnih podataka, međutim, ako korisnik želi koristiti neke od usluga ove web stranice, obrada osobnih podataka može biti nužna. Ako je obrada podataka nužna, a za nju ne postoji zakonska osnova, za pristanak će se uvijek pitati korisnik.
Obrada osobnih podataka kao što je ime, prezime, adresa, email adresa ili broj telefona korisnika uvijek će biti u skladu sa Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka i zakonskom regulativom države članice koja je primjenjiva na mrežnu stranicu siteh.hr . Putem ovih Pravila Privatnosti želimo obavijestiti javnost o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koji se prikupljaju i obrađuju. Nadalje, ovim putem želimo vas informirati o vašim pravima.
Kao voditelj obrade podataka, web stranica siteh.hr je ugradila niz tehničkih i organizacijskih mjera kako bi osigurala potpunu zaštićenost osobnih podataka koji se obrađuju. Međutim, prijenos podataka putem interneta u teoriji može imati sigurnosne propuste, tako da stopostotna zaštićenost ne može biti uvijek zagarantirana. Zbog ovog razloga svaki korisnik može dostaviti osobne podatke alternativnim metodama, npr putem telefonskog poziva.

Koje osobne podatke prikupljamo i zašto

Prikupljanje općih podataka i informacija

Web stranica siteh.hr prikuplja opće podatke i informacije kad korisnik zatraži informacije od voditelja obrade podataka putem kontakt forme ili komunikacijom putem emaila.

Podaci koji se prikupljaju:

  1. Ime i prezime

2. E-mail adresa

3. Broj telefona

Kontakt forme

Web stranica siteh.hr sadrži informacije koje omogućuju brz kontakt putem elektronskih medija kao i direktnu komunikaciju koja uključuje i email adresu. Ako korisnik stranice kontaktira voditelja obrade osobnih podataka putem emaila ili kontakt formulara preneseni osobni podaci su automatski spremljeni. Osobni podaci preneseni dobrovoljno od strane korisnika prema voditelju obrade osobnih podataka se automatski pohranjuju u svrhu obrade ili daljnje komunikacije sa korisnikom. Ne postoji prijenos ove vrste osobnih podataka prema trećoj strani.

Kolačići

Ako napišete komentar na našoj web-stranici, možete odabrati da spremite ime, adresu e-pošte i web-stranicu u kolačiće. Ovo je kako bi vam olakšali ponovno komentiranje, da ne morate ponovno unositi te informacije. Ovi kolačići traju godinu dana.

Ako imate račun i prijavite se na ovu web-stranicu, postaviti ćemo privremeni kolačić kako bi utvrdili da li vaš preglednik prihvaća kolačiće. Ovaj kolačić ne sadrži osobne podatke i briše se kada ugasite preglednik.

Kada se prijavite, također ćemo postaviti nekoliko kolačića kako bi sačuvali vaše podatke o prijavi i vaše postavke zaslona. Kolačići prijave traju dva dana, i kolačići postavki zaslona traju godinu dana. Ako odaberete “Zapamti me”, vaša prijava će trajati dva tjedna. Ako se odjavite s računa, kolačići prijave biti će uklonjeni.

Ako uredite ili objavite članak, dodatni kolačić biti će spremljen u vašem pregledniku. Ovaj kolačić ne sadrži osobne podatke i samo ukazuje na ID objave članka koji ste upravo uredili. Kolačić istekne nakon 1 dana.

Ugrađeni sadržaj s drugih web-stranica

Članci na ovoj web-stranici mogu sadržavati ugrađeni sadržaj (npr. video, slike, članke, itd.). Ugrađeni sadržaj sa drugih web-stranica ponaša se istovjetno kao da je posjetitelj posjetio tu drugu web-stranicu.

Ove web-stranice možda prikupljaju podatke o vama, koriste kolačiće, imaju ugrađeno dodatno praćenje od trećih strana, i nadgledaju vašu interakciju s tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije s ugrađenim sadržajem ako imate račun i prijavljeni ste na web-stranici.

Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za Facebook

Na web stranici siteh.hr voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente tvrtke Facebook. Facebook je društvena mreža.

Društvena mreža je mjesto društvenog povezivanja na internetu, online zajednica koja obično dopušta korisnicima da međusobno komuniciraju u virtualnom prostoru. Društvena mreža služi kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava, ili kako bi Internet zajednici pružila osobne ili informacije vezane za posao. Facebook svojim korisnicima dopušta izradu privatnih profila, upload slika i povezivanje putem zahtjeva za prijateljstvo.
Facebook je vlasništvo tvrtke Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD. Ako osoba koja se koristi Facebookom živi izvan SAD-a ili Kanade, voditelj obrade osobnih podataka je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Otvaranjem bilo koje stranice web stranice siteh.hr , a kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj je ugrađena Facebook komponenta (Facebook plugin), korisnikov preglednik će prikazati odgovarajuću Facebook komponentu. Pregled svih Facebook plugina može se naći na https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Za vrijeme ove tehničke procedure Facebooku je pružena informacija o specifičnoj podstranici koju je posjetio korisnik.

Ako je korisnik prijavljen na Facebook, u isto vrijeme Facebook može detektirati svaki njegov pregled web stranice siteh.hr , a tokom boravka na web stranici koje je specifične podstranice posjetio. Ova informacija prikuplja se putem Facebook komponente i doznačuje se Facebook računu korisnika. Ako korisnik klikne na bilo koji Facebook gumb integriran na web stranici siteh.hr , npr „Like“ gumb, ili ako korisnik pošalje komentar, tada Facebook doznačuje navedenu informaciju osobnom Facebook računu korisnika i time sprema osobne podatke.

Svaki put kad je korisnik prijavljen na Facebook, a u isto vrijeme pristupa web stranici siteh.hr , Facebook će putem Facebook komponente primiti informaciju o tome. Ovo će se dogoditi bez obzira klikne li korisnik na Facebook komponentu ili ne. Ukoliko korisnik ne želi prijenos ove vrste informacije, isto može spriječiti tako da se odjavi s Facebook računa prije pristupa web stranici siteh.hr .

Smjernice o zaštiti osobnih podataka koje je Facebook objavio na https://facebook.com/about/privacy/ pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane Facebooka. Također, objašnjeno je koje postavke Facebook pruža kako bi se zaštitili osobni podaci korisnika. Isto tako, na raspolaganju su razne konfiguracijske opcije kako bi se onemogućio prijenos osobnih podataka prema Facebooku. Korisnik može koristiti navedene opcije u svrhu onemogućavanja slanja osobnih podataka.

Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za Google+

Na web stranici siteh.hr voditelj obrade osobnih podataka ugradio je Google+ gumb kao komponentu. Google+ je tzv društvena mreža. Društvena mreža je mjesto društvenog povezivanja na internetu, online zajednica koja obično dopušta korisnicima da međusobno komuniciraju u virtualnom prostoru. Društvena mreža služi kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava, ili kako bi Internet zajednici pružila osobne ili informacije vezane za posao. Google+ svojim korisnicima dopušta izradu privatnih profila, upload slika i povezivanje putem zahtjeva za prijateljstvo.

Vlasnik društvene mreže Google+ je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.

Otvaranjem bilo koje stranice web stranice siteh.hr , a kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj je ugrađena Google+ gumb, korisnikov preglednik će prikazati odgovarajuću Google+ komponentu. Za vrijeme ove tehničke procedure Googleu je pružena informacija o specifičnoj podstranici koju je posjetio korisnik. Više informacija o Google+ društvenoj mreži možete naći na https://developers.google.com/+/.

Ako je korisnik prijavljen na Google+, u isto vrijeme Google može detektirati svaki njegov pregled web stranice siteh.hr , a tokom boravka na web stranici koje je specifične podstranice posjetio. Ova informacija prikuplja se putem Google+ komponente i doznačuje se Google+ računu korisnika.

Ako korisnik klikne na Google+ gumb na web stranici siteh.hr i time ostvari Google+ 1 preporuku, Google će tu informaciju doznačiti Google+ računu korisnika i pohraniti taj osobni podatak. Google pohranjuje navedenu Google+ 1 preporuku korisnika, i time ona postaje javno dostupna prema uvjetima i pravilima koje je korisnik prethodno prihvatio. Google+ 1 preporuka je zatim zajedno s osobnim podacima korisnika kao što je ime Google+ računa i njegova pripadajuća fotografija, spremljena i obrađena na drugim Google servisima, kao što je rezultat pretrage na Google pretraživaču, Google račun na drugim mjestima, odnosno web stranicama ili u korelaciji s oglašavanjem. Google je također u mogućnosti da pregled web stranice siteh.hr poveže s drugim osobnim podacima pohranjenim na Googleu. Google će nakon toga nastaviti s pohranom osobnih informacija u svrhu poboljšanja drugih Google servisa.

Preko Google+ gumba Google prima informaciju da je korisnik posjetio web stranicu siteh.hr ukoliko je za vrijeme posjete korisnik prijavljen na Google+. Ovo će biti slučaj bez obzira je li korisnik kliknuo na Google+ gumb ili ne.

Ako korisnik ne želi pružati osobne podatke Googleu, on ili ona u svakom trenutku može spriječiti prijenos podataka tako da se odjavi s Google+ društvene mreže prije pristupanja web stranici siteh.hr .

Dodatne informacije i Googleove smjernice vezane uz zaštitu osobnih podataka mogu se naći na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Više informacija o Googleu i Google+ 1 gumbu možete pronaći na https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

Odredbe zaštite osobnih podataka vezanih za Twitter

Na web stranici siteh.hr voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente usluge Twitter. Twitter je višejezična, javno dostupna mikrobloging usluga na kojoj korisnici mogu objavljivati i dijeliti tzv „tweetove“, odnosno kratke poruke koje su ograničene na 280 znakova. Ove kratke poruke su dostupne svima, uključujući i korisnike koji nisu prijavljeni na Twitter. Tweetovi se prikazuju tzv pratiteljima dotičnog korisnika. Pratitelji su ostali korisnici Twittera koji prate tweetove dotičnog korisnika. Nadalje, Twitter omogućuje obraćanje širokoj publici putem hashtagova, linkova i prenošenja tweetova.

Vlasnik Twittera je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SAD.

Svakim pristupanjem web stranici siteh.hr kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj je ugrađena Twitter komponenta (Twitter gumb), preglednik na računalnom sustavu korisnika automatski će prikazati pregled navedene Twitter komponente. Za vrijeme ove tehničke procedure Twitter će dobiti informaciju o specifičnoj podstranici koju je posjetio korisnik. Svrha integracije Twitter komponente je prijenos sadržaja web stranice grijanje-klima.com kako bi korisnike upoznali sa sadržajem web stranice i povećali broj posjetitelja.

Ako je korisnik u isto vrijeme prijavljen na Twitter, Twitter će detektirati svaki posjet web stranici siteh.hr , a također i koje je specifične podstranice korisnik posjetio za vrijeme boravka na web stranici. Informacije prikuplja Twitter komponenta i doznačuje ih Twitter računu korisnika. Ako korisnik klikne na neki od Twitter gumba na web stranici, Twitter će tu informaciju doznačiti Twitter računu korisnika i pohraniti taj osobni podatak

Twitter dobiva informacije putem Twitter komponente uz uvjet da je korisnik prijavljen na Twitter za vrijeme pregleda web stranice. Ovo će biti slučaj bez obzira je li korisnik kliknuo na Twitter gumb ili ne. Ako ova vrsta prijenosa informacija nije ono što korisnik želi, on ili na može isti spriječiti tako da se odjavi s Twitter računa prije pristupanja web stranici siteh.hr .

Dodatne informacije i Twitter smjernice za zaštitu osobnih podataka mogu se naći na https://twitter.com/privacy?lang=en.

Analitike

Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za Google Analytics

Na web stranici siteh.hr voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente Google Analytics (s anonimizacijskom funkcijom). Google Analytics je Internet usluga; prikupljanje i analiza podataka o ponašanju posjetitelja na web stranici. Usluga web analitike među ostalim prikuplja podatke o web stranici s koje je korisnik došao, koje je podstranice posjetio ili kako često i koliko dugo pregledava određenu podstranicu. Web analitika se koristi za optimizaciju web stranice i kako bi se provela analiza oglašavanja na internetu.

Vlasnik servisa Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.

Za potrebe web analitike putem Google Analyticsa, voditelj obrade osobnih podataka koristi aplikaciju „_gat._anonymizelp“ putem koje je IP adresa korisnika skraćena od strane Googlea i anonimizirana kada web stranici siteh.hr pristupa korisnik iz države članice EU ili neke druge države pod nadležnosti Europskog gospodarskog prostora.

Svrha Google Analytics komponente je da analizira promet na web stranici siteh.hr . Google koristi prikupljene podatke i informacije, među ostalim, kako bi procijenio korištenje web stranice i kako bi pružio izvještavanje koje prikazuje aktivnost na web stranici, te kako bi pružio druge usluge vezane uz korištenje web stranice.

Google Analytics smješta kolačić na računalni sustav korisnika. Definicija kolačića je već objašnjena u ovom dokumentu. Postavljanjem kolačića Googleu se omogućuje analiza korištenja web stranice. Svakim pregledom pojedine podstranice web stranice siteh.hr kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj je ugrađena Google Analytics komponenta, korisnikov preglednik će automatski pružiti Google Analytics komponenti informacije potrebne za svrhu Internet oglašavanja i izračun provizije koja pripada Googleu. Za vrijeme ove tehničke procedure tvrtka Google dobit će osobne informacije poput IP adrese korisnika (služi za razumijevanje otkud posjete i klikovi dolaze, a na osnovu toga stvara izračun provizije).

Kolačić služi kako bi se pohranile osobne informacije poput vremena pristupanja web stranici, lokaciji s koje se pristupa i učestalost pristupanja web stranici od strane korisnika. Sa svakim posjetom web stranice siteh.hr takvi osobni podaci, uključujući IP adresu korisnika, će se proslijediti Googleu i bit će smješteni tamo. Google može proslijediti navedene osobne podatke putem tehničke procedure trećoj strani.

Kako je već navedeno, korisnik može spriječiti postavljanje kolačića odgovarajućim preinakama na pregledniku u svakom trenutku. Takve preinake bi također spriječile i Google Analytics da postavi kolačić na računalnom sustavu korisnika. Također je moguće izbrisati kolačiće koji su već postavljeni putem preglednika ili nekog drugog programskog rješenja.

Dodatno, korisnik se može usprotiviti prikupljanju i obradi osobnih podataka koje je generirao Google Analytics, a koji su vezani uz korištenje web stranice siteh.hr . Kako bi to ostvario, korisnik mora skinuti dodatak pregledniku koji se nalazi na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak putem JavaScripta daje Google Analyticsu do znanja da se informacije o posjeti web stranice od strane korisnika ne smiju prikupljati i obrađivati. Google instalaciju navedenog dodatka pregledniku smatra valjanim prigovorom protiv prikupljanja osobnih podataka. Ako u bilo kojem daljnjem trenutku dođe do brisanja, formatiranja ili ponovnog instaliranja računalnog sustava korisnika, korisnik će morati ponovno instalirati dodataka pregledniku kako bi onesposobio Google Analytics. Ukoliko je iz nekog razloga korisnik ili ovlaštena osoba uklonila dodatak pregledniku, ili je dodatak pregledniku onesposobljen, uvijek ga je moguće ponovno instalirati ili aktivirati.

Dodatne informacije i Googleove smjernice vezane uz zaštitu osobnih podataka mogu se naći na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Dodatne informacije vezane uz Google Analytics mogu se pronaći na https://www.google.com/analytics/.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke

Ako napišete komentar, komentar i njegovi meta podaci su sačuvani zauvijek. To je zato da možemo automatski prepoznati i odobriti buduće komentare, umjesto da ih držimo na čekanju za odobrenje.

Za korisnike koji se registriraju na našoj web-stranici (ako ih ima), mi također pohranjujemo osobne podatke koje navedu u njihovim korisničkim profilima, Svi korisnici mogu vidjeti, urediti, ili obrisati svoje osobne podatke u bilo koje vrijeme ( osim što ne mogu promijeniti svoje korisničko ime). Administratori web-stranice također mogu vidjeti i urediti te informacije.

Koja prava imate nad svojim podacima

Ako imate račun na ovoj web-stranici, ili ste pisali komentare, možete zatražiti primanje izvozne datoteke osobnih podataka koje imamo o vama, uključujući sve podatke koje ste nam dostavili. Također možete zatražiti brisanje svih osobnih podataka koje imamo o vama. Ovo ne uključuje bilo koje podatke koje smo obavezni držati za administrativne, pravne ili sigurnosne namjene.

Gdje šaljemo vaše podatke

Komentari posjetitelja mogu se provjeriti putem automatske usluge za otkrivanje neželjene pošte.

Dodatne informacije

Kako štitimo vaše podatke

Održavamo administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu koja je stvorena kako bi zaštitila osobne podatke od nenamjernih, neovlaštenih i nezakonitih izmjena, otkrivanja, korištenja ili gubitaka.

Komentari

Kada posjetitelji napišu komentar na web-stranici mi prikupljamo podatke prikazane u formi komentara, i također IP adresu posjetitelja kao i string korisničkog agenta preglednika kako lakše detektirali spam.

Moguće je da je anonimiziran string kreiran iz vaše adrese e-pošte (koji se također zove hash) dostavljen Gravatar servisu kako bi provjerili da li ga koristite. Pravila privatnosti Gravatar servisa dostupna su ovdje: https://automattic.com/privacy/. Nakon odobrenja vašeg komentara, vaša profilna slika je javno vidljiva u kontekstu vašeg komentara.

Medij

Ako prenesete sliku na web-stranicu, trebali bi izbjegavati prijenos slika koje imaju ugrađene podatke o lokaciji (EXIF GPS). Posjetitelji web-stranice mogu ih preuzeti i izdvojiti bilo koje podatke o lokaciji iz slika sa web-stranice.

Kontakt forme

Kolačići

Ako napišete komentar na našoj web-stranici, možete odabrati da spremite ime, adresu e-pošte i web-stranicu u kolačiće. Ovo je kako bi vam olakšali ponovno komentiranje, da ne morate ponovno unositi te informacije. Ovi kolačići traju godinu dana.

Ako posjetite našu stranicu za prijavu, postaviti ćemo privremeni kolačić kako bi utvrdili da li vaš preglednik prihvaća kolačiće. Ovaj kolačić ne sadrži osobne podatke i briše se kada ugasite preglednik.

Kada se prijavite, također ćemo postaviti nekoliko kolačića kako bi sačuvali vaše podatke o prijavi i vaše postavke zaslona. Kolačići prijave traju dva dana, i kolačići postavki zaslona traju godinu dana. Ako odaberete “Zapamti me”, vaša prijava će trajati dva tjedna. Ako se odjavite s računa, kolačići prijave biti će uklonjeni.

Ako uredite ili objavite članak, dodatni kolačić biti će spremljen u vašem pregledniku. Ovaj kolačić ne sadrži osobne podatke i samo ukazuje na ID objave članka koji ste upravo uredili. Kolačić istekne nakon 1 dana.

Ugrađeni sadržaj s drugih web-stranica

Članci na ovoj web-stranici mogu sadržavati ugrađeni sadržaj (npr. video, slike, članke, itd.). Ugrađeni sadržaj sa drugih web-stranica ponaša se istovjetno kao da je posjetitelj posjetio tu drugu web-stranicu.

Ove web-stranice možda prikupljaju podatke o vama, koriste kolačiće, imaju ugrađeno dodatno praćenje od trećih strana, i nadgledaju vašu interakciju s tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije s ugrađenim sadržajem ako imate račun i prijavljeni ste na web-stranici.

Analitike

S kime dijelimo vaše podatke

Koliko dugo čuvamo vaše podatke

Ako napišete komentar, komentar i njegovi meta podaci su sačuvani zauvijek. To je zato da možemo automatski prepoznati i odobriti buduće komentare, umjesto da ih držimo na čekanju za odobrenje.

Za korisnike koji se registriraju na našoj web-stranici (ako ih ima), mi također pohranjujemo osobne podatke koje navedu u njihovim korisničkim profilima, Svi korisnici mogu vidjeti, urediti, ili obrisati svoje osobne podatke u bilo koje vrijeme ( osim što ne mogu promijeniti svoje korisničko ime). Administratori web-stranice također mogu vidjeti i urediti te informacije.

Koja prava imate nad svojim podacima

Ako imate račun na ovoj web-stranici, ili ste pisali komentare, možete zatražiti primanje izvozne datoteke osobnih podataka koje imamo o vama, uključujući sve podatke koje ste nam dostavili. Također možete zatražiti brisanje svih osobnih podataka koje imamo o vama. Ovo ne uključuje bilo koje podatke koje smo obavezni držati za administrativne, pravne ili sigurnosne namjene.

Gdje šaljemo vaše podatke

Komentari posjetitelja mogu se provjeriti putem automatske usluge za otkrivanje neželjene pošte.

Vaše kontakt informacije

Dodatne informacije

Kako štitimo vaše podatke

Održavamo administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu koja je stvorena kako bi zaštitila osobne podatke od nenamjernih, neovlaštenih i nezakonitih izmjena, otkrivanja, korištenja ili gubitaka.

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Kako štitimo vaše podatke

Održavamo administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu koja je stvorena kako bi zaštitila osobne podatke od nenamjernih, neovlaštenih i nezakonitih izmjena, otkrivanja, korištenja ili gubitaka.

Polica privatnosti
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.